کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس)

کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس)

سیب موز: کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس)

سیب موز: کار این خانم آرایشگر همه ی مردم نروژ را شوکه کرد.آرایشگر نروژی از پذیرفتن یک زن با حجاب در ارایشگاه خود امتناع ورزید و این عمل او باعث واکنش های شدیدی در نروژ شد.این زن به دادگاه کشیده شد. یک آرایشگر زن در نروژ که از قبول یک زن مسلمان محجبه در آرایشگاهش خودداری کرده بود،روز پنجشنبه به دادگاه احضار شد.این آرایشگر نروژی که مرت هودن Merete Hodne نام دارد به علت خودداری از قبول « ملکه بیان Malika Bayan »

کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس) 2

به گزارش سیب موز: زن مسلمان محجبه در آرایشگاه خود می تواند به شش ماه حبس محکوم شود. این اتفاق اکتبر گذشته در منطقه ای در جنوب غربی نروژ روی داد.طبق کیفرخواستی که علیه این زن آرایشگر تهیه شده است وی باید جای دیگری را برای ادامه فعالیت خود پیدا کند چرا که افراد را آن گونه که هستند، پذیرش نمی کند.هودن در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون نروژ اعلام کرد:

کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس) 3

« در سالن آرایشگاهی که دارم خودم تصمیم گیرنده هستم.همان طور که صلیب شکسته نماد نازیسم محسوب می شود، حجاب نیز نماد ایدئولوژی اسلام است و من نمی توانم آن را در آرایشگاه خودم قبول کنم.»این آرایشگر چهل و هفت ساله که رسانه های نروژ او را از فعالان سابق جنبش های اسلام ستیز از قبیل پگیدا معرفی کرده اند، تاکید کرد قبول یک زن مسلمان محجبه می توانستاو را مجبور کند مشتریان مرد خود را رد کند

کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس) 4

چرا که این زن مسلمان محجبه احتمالا راضی نبود مردان موهایش را ببینند.اما زن جوان مسلمان در گفتگو با مطبوعات نروژ تاکید کرده که انتظار نداشته است در امکاکن عمومی در کشورش با چنین رفتار توهین آمیز و تحقیر آمیزی روبرو شود.آرایشگر نروژی از پرداخت جریمه هشت هزار کرونی (هشتصد و هفتاد یورو)

کار عجیب این زن همه ی مردم نروژ را شوکه کرد (عکس) 5

برای تبرئه شدن از اتهام تبعیض مذهبی خودداری کرد به همین علت پرونده به دادگاه یائرن ارجاع داده شد و مظنون پرونده صبح روز پنجشنبه در این دادگاه حضور یافت.پلیس نروژ اعلام کرده است خواستار افزایش جریمه نقدی به نه هزار و ششصد کرون خواهد شد و در صورت خودداری متهم از پرداخت این مبلغ، حبس در انتظار او خواهد بود.