نخست وزیر تونس: استفعا نمی کنم

نخست وزیر تونس: استفعا نمی کنم

سیب موز: نخست وزیر تونس: استفعا نمی کنم

سیب موز حبیب الصید، نخست وزیر تونس در اظهارات تلویزیونی گفت: برای استعفا از منصب خود در معرض تهدیدات و فشارهای بسیاری قرار گرفتم. من این مسئولیت را با تمام ابعاد منفی و مثبت آن که به من پیشنهاد شد پذیرفتم و نمی توانم به خاطر اینکه از انجام آن ناتوان ماندم، استعفا کنم. من سربازی نیستم که از میدان فرار کند و پیشتر این مساله را به باجی قائد سبسی، رئیس جمهوری اطلاع داده ام. وی با وجود انتقادات و اتهامات مطرح شده علیه وی مبنی بر عدم کارایی دولتش از پارلمان خواست تا جلسه ای را برای دادن رای اعتماد مجدد به دولتش تشکیل دهد.الصید گفت، تصمیم وی برای رفتن به پارلمان به خاطر لزوم حل مساله در اسرع وقت است. این درحالیست که  مذاکرات در خصوص دولت وحدت ملی از یک ماه و نیم گذشته هنوز در جریان است. به گزارش سیب موز وی برای اولین بار علنا به فشارها اشاره کرد و از روش اعلام طرح رئیس جمهوری این کشور انتقاد کرد.طبق قانون اساسی تونس، اگر رای اعتماد مجدد به دولت داده نشود دولت مستعفی به شمار می رود  و رئیس جمهور مکلف است شخص دیگری را  که قدرت تشکیل دولت جدید دارد، انتخاب کند.از سوی دیگر، نخست وزیر تونس این مساله را که دولت در لبه ورشکستگی قرار دارد، رد کرد و گفت: کشور ورشکسته نمی شود زیرا امتیازاتی دارد که باعث می شود بتواند با سختی ها مقابله کند.