برجام و انتخابات ریاست جمهوری 96

برجام و انتخابات ریاست جمهوری 96

سیب موز: برجام و انتخابات ریاست جمهوری 96

سیب موز سعید پایبند

گروه مقالات: پس از دو سال رایزنی سخت و حساب شده بر سر حل پرونده هسته ای ایران با هدایت محمدجواد ظریف به سرانجام رسید تا توافقی که به عنوان برجام شناخته می شود به مهم ترین دستاورد دولت یازدهم تبدیل شود؛ اما عده ای از همان اوان شکل گیری مذاکرات هسته ای در راستای منافع شخصی و جناحی و با نادیده گرفتن منافع ملی تا آنجا که توانستند علیه تیم هسته ای موضع گیری های افراطی در پیش گرفتند.

اکنون که ملت در یکسالگی برجام هستند و با تدابیر دولتمرادن یازدهم در یک روند نسبی آرامش اقتصادی را لمس می کنند، دلواپسان به بهانه های مختلف و عمدتا توخالی و شعارگونه، اسب خویش را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده اند و با تمرکز کردن ویژه به طور سازماندهی شده دستاوردهای برجام را کم اهمیت جلوه می دهند. تندروها درصد هستند که به انحای مختلف دستاورد بزرگ برجام را ضد منافع ملت جلوه دهند و طوری تفسیرش می دهند که دولت دکتر حسن روحانی در موضوع برجام توفیق چندانی نصیب ملت نکرده و این جماعت دلواپس مدام بر طبل کارشکنی می زنند این در حالی است که با این تخریب ها می خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری کنند و درصدد موفقیت انتخاباتی خودشان هستند.

به گزارش سیب موز مخالفین دولت یازدهم که دستشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و مجلس شورای اسلامی در هفت اسفند 94 کوتاه ماند و از تمام ظرفیت ها و پتانسیل هایشان ناامید شده اند این بار می خواهند با تفکر تاکتیکی و حمله به برجام یک بار دیگر شانس جناحشان را در انتخابات ریاست جموری محک بزنند و بهترین کار برای جذب رای نقد های غیرمنصفانه به عملکرد دولت علی الخصوص برجام است، همان افرادی که بدون برنامه ریزی و موضع گیری های منطقی کشور رو به این روزها انداخته اند حالا مدعی و طرفدار ملت شده اند.

ریشه اصلی تخریب ها علیه دولت یازدهم به اعتقاد من پیروزی تاریخی دولتمردان در گفتگوهای هسته ای با شش کشور قدرتمند دنیا و لغو تحریم ها و خارج کردن کشور از فضای ایران هراسی و تعامل سازنده و مقتدرانه با دنیا برای ایرانی آباد و سرافراز؛ حال کاسبان تحریم این رویکرد مثبت و سازنده ایران با دنیا را برنمی تابند و بار دیگر با هجمه های ناجوانمردانه دولت را نشانه گرفته اند و در پی تبلیغات زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری هستند.

اراده های زیادی وجود دارد که موفقیت برجام را به بن بست بکشانند؛ از برجام، وضعیت اقتصادی، سیاست داخلی و هر حوزه دیگری که به ذهن شان برسد ایراد می گیرند. افراطیون که حالا خود را منتقدان دولت یازدهم می خوانند، این روزها تبدیل شده اند به توپخانه ای با چاشنی حملات تخریبی علیه دولت روحانی که این نوعی تسویه حساب های جناحی محسوب می شود. حمله به برجام و دولت یازدهم با چاشنی کردن مشکلات اقتصادی(که از قضا عمده آنها ریشه در دوره 8 ساله دولت مهرورز! و محبوب خودشان داشته و دارد) و همچنین طرح وعده های پوپولیستی مانند یارانه250 هزار تومان مهم ترین استراتژی های اتحاد افراطیون و حامیان دولت سابق برای انتخابات خرداد 96 است.

هرچند در این میدان، حتی عقلای اصولگرایان نیز یقننا همراهشان نخواهند بود و همه دوست داران و عاشقان واقعی ایران از همه جریانات و طیف های فکری و سیاسی، باید کمر همت در تداوم مسیر اصلاح و اعتدال برای نیل به توسعه ایران عزیز ببندند زیرا هر گونه غفلت و کوتاهی، سرنوشت انتخابات 84 را بار دیگر رقم خواهد زد که به جز پشیمانی حاصلی در بر نخواهد داشت.