شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد!

سیب موز: «مونووی» یک دهکده در نبراسکا در ایالات متحده است که تنها یک زن 77 ساله به نام «السی ایلر» در آن ساکن است. امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 2 آکا ایران: «مونووی» یک دهکده در نبراسکا در ایالات متحده است که تنها یک زن 77 ساله به نام «السی ایلر» در آن ساکن است. او کتابخانه شهر را اداره می کند که یک ساختمان کوچک با 5000 کتاب است که از همسرش که زندگی خود را به کتاب اختصاص داده بود، باقی مانده است. السی هم چنین شهردار مونووی نیز هست. سال های اوج مونووی در سال های 1930 بود که 130 نفر جمعیت داشت. مونووی مثل بسیاری از جوامع کوچک دیگر جمعیت جوان خود را که برای کار و پیشرفت به شهر می روند، از دست داد. در سرشماری سال 2000 این شهر دو نفر جمعیت داشت، یک زن و شوهر به نام های رودی و السی ایلر. آقای ایلر در سال 2004 فوت کرد و همسرش السی را به عنوان تنها ساکن باقی مانده این شهر تنها گذاشت. زندگی السی به عنوان شهردار و تنها ساکن شهر سورئال به نظر می رسد. او سالی یک بار مالیات خودش را افزایش می دهد تا بتواند از چهار چراغ خیابان و برخی امکانات اولیه دیگر نگهداری کند. او تنها کسب و کار باقی مانده شهر را هم اداره می کند و در تنها خانه قابل سکونت شهر زندگی می کند. او خودش را به عنوان شهردار انتخاب می کند. مشتریان او از بزرگراه نزدیک شهر یا شهرهای اطراف می آیند.

این شهر یک نمونه افراطی از آن چیزیست که در سراسر آمریکای مرکزی اتفاق افتاده است. کاهش جمعیت حومه شهر در 50 سال اخیر بزرگتری مهاجرت تاریخ امریکا نام گرفته است.

شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد!

سیب موز: شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد!

شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد! 2 شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد! 3 شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد! 4 شهری که تنها یک نفر جمعیت دارد! 5