ورزش معجزه گر با انگشتان دست شما!

سیب موز: آکا ایران: کشف شده که یک نوع حرکت انگشتان دست برای درمان اعجاز می کند، یک تمرین ساده روزانه که می توان در هر ساعتی انجام داد، مزایای زیر را دارد:

به گزارش سیب موز:

درمان افسردگی و استرس

باز گشت نیروی جوانی

باعث زیبایی پوست

تنظیم فشار خون

تولید سروتونین، یعنی انتقال دهنده های عصبی، که لذت و شادی را افزایش می دهند

فعال کردن گردش خون

درمان وحشت زدگی

رفع ترس وهراس

و بسیاری مزایای دیگر و هر دردی را درمان می کند.

با این روش آشنا شوید:

.

ورزش معجزه  گر با انگشتان دست شما!

سیب موز: ورزش معجزه گر با انگشتان دست شما!