کارنامه سازمان میراث در حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی

کارنامه سازمان میراث در حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی

سیب موز:

کارنامه سازمان میراث در حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی

سیب موز کارنامه سازمان میراث در حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کارنامه عملکرد خود در دولت یازدهم را در حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی منتشر کرد.

به گزارش سیب موز برای مشاهده گزارش، اینجا را کلیک کنید.