نرخ تورم ماه های تیر و مرداد 1395 اعلام شد

نرخ تورم ماه های تیر و مرداد 1395 اعلام شد

سیب موز:

نرخ تورم ماه های تیر و مرداد 1395 اعلام شد

سیب موز نرخ تورم ماه های تیر و مرداد 1395 اعلام شد

مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه های تیر و مرداد ماه سال 1395 را اعلام کرد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه های تیر و مرداد ماه  سال 1395 را اعلام کرد. به گزارش سیب موز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در ماههای تیر  و مرداد 1395 به شرح زیر است: نرخ تورم تیر ماه 1.6

نرخ تورم مرداد ماه 1.4

نرخ تورم نقطه ای تیر ماه 6.5

نرخ تورم نقطه ای مرداد ماه 7.4

نرخ تورم سالانه تیر ماه  9

نرخ تورم سالانه مرداد ماه 8.7