دستور نوبخت برای جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول تامین اجتماعی

دستور نوبخت برای جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول تامین اجت

سیب موز:

دستور نوبخت برای جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول تامین اجتماعی

سیب موز دستور نوبخت برای جلوگیری از تضییع حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول تامین اجتماعی

محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری در پاسخ به نامه جمعی از کارمندان دولت مشمول بیمه تامین اجتماعی که به کاهش 40 درصدی حقوق بازنشستگی خود اعتراض کرده بودند، دستور رسیدگی و بررسی مساعد صادر کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند در نامه ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع "کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار" دوباره بررسی و جلوی کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق دوران بازنشستگی آنان گرفته شود.

به گزارش سیب موز نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.