مصوبه دولت درباره شرایط مجوز فعالیت در مناطق آزاد

مصوبه دولت درباره شرایط مجوز فعالیت در مناطق آزاد

سیب موز:

مصوبه دولت درباره شرایط مجوز فعالیت در مناطق آزاد

سیب موز معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد:

مصوبه دولت درباره شرایط مجوز فعالیت در مناطق آزاد

با تصمیم هیئت وزیران، شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

به گزارش سیب موز شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یادشده (حسب مورد) اعلام می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.