دماغ عمل نکرده (شعر طنز)

دماغ عمل نکرده (شعر طنز)

اگه مثل کلنگه

مثل لوله تفنگه

با خوشگلی ت می جنگه

طبیعیه، قشنگه

نگو که این یه درده

دماغ عمل نکرده *****************شعر طنز***************** اگر که مثل فیله

و یا از این قبیله

روی نوکش زیگیله

غصه نخور، اصیله

هی نرو پشت پرده

دماغ عمل نکرده *****************شعر طنز***************** یکی می گه درازه

خیلی ولنگ و وازه

یکی می گه ترازه

غصه نخور که نازه

ببین خدا چه کرده

دماغ عمل نکرده *****************شعر طنز***************** دماغ نگو جواهر

سوژه ی شعر شاعر

طویل فی المظاهر

پدیده ی معاصر

آهای تخم دو زرده

دماغ عمل نکرده *****************شعر طنز***************** با اون دماغ همیشه

عکس تو پشت شیشه

تو سینما چی می شه

شکستن کلیشه

کاشکی بری رو پرده

دماغ عمل نکرده *****************شعر طنز***************** کم باباتو کچل کن

یا خودتو مچل کن

کی بت می گه عمل کن

قصیده رو غزل کن

می شی له و لورده

دماغ عمل نکرده *****************شعر طنز***************** چه قد دماغ دماغ شد

قافیه مون چلاق شد

هی، یکی- چل کلاغ شد

تصنیف کوچه باغ شد

بره که برنگرده

دماغ عمل نکرده