گام ‎های بعدی نظام شفاف‎سازی اطلاعات

گام ‎های بعدی نظام شفاف‎سازی اطلاعات

سیب موز:

گام ‎های بعدی نظام شفاف‎سازی اطلاعات

سیب موز بهروز هادی زنوز

گام ‎های بعدی نظام شفاف‎سازی اطلاعات

نکات مندرج در بیانیه رئیس جمهوری برای مبارزه با فساد ضروری است و مغفول مانده بود اما این تازه گام نخست است و قدم‎های بعدی را نیز باید با قاطعیت برداشت.

به لحاظ نظری و در مقیاش جهانی فساد یا در دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی، یا در مجموعه پلیس و دستگاه قضاوت گسترش پیدا می کند که باید دید مقام رئیس جمهوری به لحاظ قانونی و اقتدار سیاسی امکان برخورد با چنین وضعیتی را دارد یا در قانون اساسی برای آن ظرفیتی دیده شده است؟

به گزارش سیب موز یکی از زمینه‎های گسترش فساد در ساختار اجرایی این است که افراد متنفذی در سیستم اجرایی دولت به معنای gornment وجود دارند که هم‎زمان عضو چند هیات مدیره هستند و از منابع مختلف حقوق دریافت می کنند. باید توجه داشت که افشای حقوق ماهیانه یا فیش هایی که اکنون در فضای اجتماعی با آن مواجه هستیم، به معنای درآمد سالانه افراد نیست و نمی تواند ملاک عمل دولت در برخورد با فساد قرار گیرد. افرادی هستند که در پست‎های ماموریتی خود حضور فیزیکی ندارند و متاسفانه حقوق های بالا دریافت می کنند. این اتفاق به دلیل فقدان سازوکار یکپارچه و نظام‎مندی است که دولت بتواند با استفاده از آن درآمد افراد را بسنجد. لازم است دولت به سمت تحقق این سیستم یکپارچه حرکت کند نظامی که در آن همه اقسام دریافتی‎های هر فرد اعم از حقوق و پاداش و دیگر مزایا و عوایا تجمیع شوند.

مازاد بر تاسیس این پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر پرداخت حق‎الزحمه توسط دولت، لازم است دریافت مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار دولت قرار گیرد. دریافت این نوع از مالیات در برخی کشورهای پیشرفته به حدود 60 درصد هم می رسد. با این دو ابزار می توان ساختاری را سامان داد تا نه تنها دریافت ها و پرداخت های دولتی آن در مسیر متعارف و اجتماع پذیر حرکت کند بلکه تفاوت و تعارض اجتماعی در جامعه به حداقل برسد. درصورت ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از درآمد افراد، تجمیع آنها و دریافت مالیات بر درآمد است که می توان به توازن در نظام پرداختی دولت امیدوار بود، درغیر این‎صورت همچنان راه های متعددی برای پنهان کردن این درآمدها از منافذ کشف‎نشده و خلاهای پنهان قانونی رخ خواهد نمود.

اکنون زمینه فساد در معاملات دولتی و شبه دولتی گسترده است، مثلا نهادی دولتی یا عمومی ممکن است امکانی را مانند زمین یا منزل مسکونی با شرایط ویژه در اختیار کارکنان خود قرار ‎دهد. ‎این اقدام هم ممکن است رانتی شبیه فیش‎های حقوقی یا حتی بدتر از آن مفسده باشد. بنابراین علاوه بر سامان دهی پایگاه اطلاعاتی و تجمیع و دریافت مالیات بر درآمد لازم است معاملات دولتی، انواع واگذاری‎ها و چند شغله بودن افراد هم مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع دیگر در خصوص بیانیه رئیس جمهور این است که مقوله فساد و مبارزه با آن ابعاد سیاسی پیدا کرده است. موضوع مبارزه با فساد باید در همگرایی سران قوا سامان یابد. افشای فیش های حقوقی در یکی دو هفته اخیر بخشی از اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. این موضوع به علاوه قدری واگرایی در سلایق سران سه قوه باعث شده تا رئیس جمهوری برای تقویت رابطه مبتنی بر اعتماد دولت و ملت بیانیه صادر کند و البته با مردم به طور مستقیم سخن بگوید. مجلس باید قوانین را اصلاح کند، دولت آیین نامه ها را تبیین کند، سازمان بازرسی نظارت کند و قوه قضاییه هم برخورد را در دستور کار قرار دهد. به قول حضرت امام قوا باید «ید واحده» باشند.

بهروز هادی زنوز/ اقتصاددان