انتصاب سخنگوی جدید وزارت امور خارجه

انتصاب سخنگوی جدید وزارت امور خارجه

سیب موز:

انتصاب سخنگوی جدید وزارت امور خارجه

سیب موز انتصاب سخنگوی جدید وزارت امور خارجه

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، بهرام قاسمی پیش از این مسئولیت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهشهای بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

به گزارش سیب موز حسین جباری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه هم در حکمی به عنوان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه منصوب شد.

همچنین حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه به عنوان مشاور وزیر امور خارجه منصوب شد.