افزایش بهره وری از منابع صندوق اوپک ضرورت دارد

افزایش بهره وری از منابع صندوق اوپک ضرورت دارد

سیب موز:

افزایش بهره وری از منابع صندوق اوپک ضرورت دارد

سیب موز طیب نیا:

افزایش بهره وری از منابع صندوق اوپک ضرورت دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای وزیران صندوق اوپک بر ضرورت افزایش بهره وری از منابع صندوق در وامهای اعطایی به کشورهای فقیر تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای وزیران صندوق اوپک بر ضرورت افزایش بهره وری از منابع صندوق در وامهای اعطایی به کشورهای فقیر تاکید کرد. به گزارش سیب موز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ایرنا ، علی طیب نیا» در سی و هفتمین نشست وزارتی صندوق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای توسعه بین المللی در وین، گفت: در برنامه 10 ساله تهیه شده صندوق برای سالهای 2016 تا 2025 اهداف توسعه ای خوبی برای کشورهای دریافت کننده تسهیلات بویژه سرمایه گذاری در انرژی و به ویژه انرژی های نو در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در راستای تلاش های موفقیت آمیز کمیته سرمایه گذاری صندوق اوپک، مدیریت ریسک و مدیریت منابع مالی صندوق اهمیت ویژه ای دارد و لازم است گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری منابع صندوق در بازارهای مالی در نظر گرفت تا بتوان بر منابع صندوق برای اعطای تسهیلات به کشور های نیازمند افزود.

وزیر اقتصاد در ادامه ضمن بررسی برنامه تجهیز منابع صندوق برای تلاش برای کاهش بدهیهای معوق کشورهای وام گیرنده نیز تاکید کرد.

گفتنی است که بدهی های معوقه کشورهای وام گیرنده در پنج سال اخیر از 15 درصد به چهار درصد کاهش یافته است.

صندوق اوپک برای توسعه بین المللی، یک موسسه مالی توسعه به شمار می آید که 40 سال پیش در سال ١٩٧6 میلادی از سوی کشورهای عضو اوپک برای ارائه کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه تاسیس شد.

صندوق اوپک با شریکان کشور در حال توسعه و فعالان ارائه کمکهای بین المللی برای تحریک رشد اقتصادی و کاهش فقر در مناطق محروم جهان همکاری می کند؛ تامین منابع مالی برای ساخت زیرساختهای ضروری، تقویت خدمات اجتماعی تحویل و ترویج بهره وری، رقابت و تجارت از اهداف این صندوق به شمار می رود.

فعالیتهای صندوق اوپک مردم نهاد و با تمرکز بر پروژه هایی از جمله تامین نیازهای اساسی از جمله مواد غذایی، انرژی، آب تمیز و بهداشت، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش با هدف تشویق اعتماد به نفس و امید الهام بخش برای آینده است.