ایران با قاطعیت به کمک های مستشاری خود در منطقه ادامه می دهد

ایران با قاطعیت به کمک های مستشاری خود در منطقه ادامه می دهد

سیب موز:

ایران با قاطعیت به کمک های مستشاری خود در منطقه ادامه می دهد

سیب موز امیرعبداللهیان:

ایران با قاطعیت به کمک های مستشاری خود در منطقه ادامه می دهد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت:جمهوری اسلامی ایران با افتخار و قاطعیت به کمک های مستشاری خود در مبارزه جدی با تروریسم در منطقه ادامه می دهد و آن را برای کمک به امنیت و ثبات همه کشورهای منطقه و جهان امری حیاتی می داند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، حسین امیرعبداللهیان با اشاره به عملیات مهم فلوجه عراق علیه داعش افزود:اگر کمک تهران و اقدامات موثر ارتش و نیروهای مردمی عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم نبود اکنون هیچ نقطه امنی در منطقه حساس غرب آسیا وجود نداشت.

به گزارش سیب موز امیرعبداللهیان تصریح کرد: در صورت اراده جدی جهانی در مبارزه با تروریسم ، به یقین تروریست ها در آینده منطقه جایی نخواهند داشت.

وی افزود: متاسفانه حامیان دولتی و غیردولتی تروریست ها و طرفهایی که از تروریسم استفاده ابزاری می کنند ،علاوه بر تهدید امنیت منطقه و جهان ، خود را نیز بشدت متضرر ساخته اند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: تهران ، تمرکز بر راه حل سیاسی ، مبارزه جدی با تروریسم و همکاری های همه جانبه منطقه ای را از ضرورت های کنونی می داند.

ارتش عراق طی هفته های اخیر تمرکز مبارزات با تروریست ها را در فلوجه متمرکز کرده است. این شهر یکی از گلوگاههای تروریست ها و حامیان آنها محسوب می شود و آزاد سازی آن پیروزی بزرگی برای دولت و ملت عراق به شمار می رود.

طی ماهها و هفته های اخیر داعش در رقه سوریه و موصل عراق نیز موضع تدافعی گرفته و در حال از دست دادن مواضع خود در این دو کشور است.

برخی کشورهای حامی تروریست ها طی روزهای اخیر از کمک های مستشاری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریست ها انتقاد کرده اند. این در حالی است که حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه به درخواست رسمی دولتهای این دو شور انجام می شود.به اعتراف بسیاری از مقامات عراق و سوریه در صورتی که کمکهای مستشاری جمهوری اسلامی ایران نبود امروز داعش توانسته بود بسیاری از شهرهای این دو کشور درگیر تروریسم را اشغال کند.