ابتکار جالب برای نابودی خاطرات بد! +عکس

عصرایران: تعدادی از مردم در نیویورک قبل از رسیدن سال جدید میلادی، به شیوه ای جالب، خاطرات بد سال را نابود می کنند.

مردم سه روز قبل از آغاز سال نو، با حضور در میدان

تایمز نیویورک، خاطرات، نوشته ها و عکس های یادآور خاطرات بد را به وسیله

دستگاه کاغذخرد کن ، از بین می برند یا به درون سطل زباله مخصوص می

اندازند.

ابتکار جالب برای نابودی خاطرات بد! +عکس

گردآوری سرگرمی سیب موز