بازگشت 73 قطعه اشیای باستانی از آمریکا به ایران

بازگشت ۷۳ قطعه اشیای باستانی از آمریکا به ایران

سیب موز:

بازگشت 73 قطعه اشیای باستانی از آمریکا به ایران

سیب موز سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

بازگشت 73 قطعه اشیای باستانی از آمریکا به ایران

با رایزنی های به عمل آمده تعداد73 قطعه با ارزش باستانی متعلق به دوره ساسانیان توسط دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران عودت داده شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از بازگشت 73 قطعه اشیای باستانی از آمریکا به ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،با رایزنی های به عمل آمده تعداد73 قطعه با ارزش باستانی متعلق به دوره ساسانیان توسط دولت آمریکا به جمهوری اسلامی ایران عودت داده شد. به گزارش سیب موز این محموله با ارزش باستانی عصر امروز طی مراسمی از طرف نماینده وزارت امورخارجه به رییس موزه ملی ایران تحویل شد.