موافقت با بازنشستگی استاندار خوزستان/خبیر سرپرست استانداری شد

موافقت با بازنشستگی استاندار خوزستان/خبیر سرپرست استانداری شد

سیب موز:

موافقت با بازنشستگی استاندار خوزستان/خبیر سرپرست استانداری شد

سیب موز قائم مقام وزیر کشور خبر داد:

موافقت با بازنشستگی استاندار خوزستان/خبیر سرپرست استانداری شد

تا تعیین استاندار جدید، فرج الله خبیر معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان سرپرستی این استانداری را برعهده دارد.

قائم مقام وزیر کشور از موافقت عبدالرضا رحمانی فضلی با بازنشستگی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان خبر داد و گفت: فرج الله خبیر معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان تا زمان تعیین استاندار جدید به عنوان سرپرست استانداری منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینعلی امیری  در گفت و گو با ایرنا درباره شایعات مطرح شده مبنی بر برکناری استاندار خوزستان افزود: برکناری در کار نیست، استاندار خوزستان مدت ها قبل درخواست بازنشستگی کرده بود اما وزیر کشور به دلیل شرایط انتخابات با این موضوع مخالفت کرد.

به گزارش سیب موز وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اصرار استاندار خوزستان با بازنشستگی وی موافقت و با حکم وزیر کشور به عنوان مشاور وی منصوب شد.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: بنابراین تا تعیین استاندار جدید، فرج الله خبیر معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان سرپرستی این استانداری را برعهده دارد.