تعداد کتاب خوان های ما نسبت به ناشران کمتر است

تعداد کتاب خوان های ما نسبت به ناشران کمتر است

سیب موز:

تعداد کتاب خوان های ما نسبت به ناشران کمتر است

سیب موز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تعداد کتاب خوان های ما نسبت به ناشران کمتر است

علی رغم همه تلاش هایی که برای گسترش و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه می شود متاسفانه هنوز زیر حد نصاب مطالعه هستیم. هم اکنون عناوین کتاب های منتشر شده در کشور بالاست و هر سال هم آمار نشر رو به رشد است، اما میزان مطالعه کنندگان به این نسبت رشد پیدا نمی کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: علی رغم همه تلاش ها برای ترویج و گسترش فرهنگ کتاب خوانی، هنوز تعداد کتاب خوان های ما نسبت به ناشران کمتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از یرنا، علی جنتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در خانه هنرمندان ایران افزود: علی رغم همه تلاش هایی که برای گسترش و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه می شود متاسفانه هنوز زیر حد نصاب مطالعه هستیم. هم اکنون عناوین کتاب های منتشر شده در کشور بالاست و هر سال هم آمار نشر رو به رشد است، اما میزان مطالعه کنندگان به این نسبت رشد پیدا نمی کند.

به گزارش سیب موز وی با تأکید بر اینکه باید کاری جدی در این زمینه صورت گیرد، ادامه داد: صداوسیما، مطبوعات و سایر استادان و فرهیختگان باید در جهت ترویج کتاب خوانی تلاش کنند. البته در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. به عنوان مثال، نهاد کتابخانه های عمومی کشور جلسات متعددی را در سراسر کشور با عنوان همایش های کتاب خوان برگزار می کند؛ در این جلسات مولفان کتاب های خود را عرضه می کنند و منتقدان این کتاب ها را مورد نقد قرار می دهند. همچنین کتاب های خوبی که توسط دیگران خوانده شده در این جلسات معرفی می شود که این فعالیت ها بسیار ارزشمند است.