امسال 2160 ماما در بیمارستانها و زایشگاه ها جذب می شوند/ برگزاری 500 دوره آموزشی افزایش مهارت برای ارائه دهندگان خدمات سلامت مادر و نوزاد

امسال 2160 ماما در بیمارستانها و زایشگاه ها جذب می شوند/ برگزاری 500 دوره

سیب موز:

امسال 2160 ماما در بیمارستانها و زایشگاه ها جذب می شوند/ برگزاری 500 دوره آموزشی افزایش مهارت برای ارائه دهندگان خدمات سلامت مادر و نوزاد

سیب موز معاون درمان وزارت بهداشت در برنامه "نبض":

امسال 2160 ماما در بیمارستانها و زایشگاه ها جذب می شوند/ برگزاری 500 دوره آموزشی افزایش مهارت برای ارائه دهندگان خدمات سلامت مادر و نوزاد

معاون درمان وزارت بهداشت خلا موجود در سالیان گذشته را توسعه نیافتن الگوی خدمات بهداشتی در روستا به شهرها دانست و گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت برنامه ای برای ارائه خدمات سلامت در حاشیه شهرها، شهرهای بزرگ و همچنین شهرهای کمتر از 50 هزار نفر طراحی شد که شامل 25 میلیون نفر می باشد و خدمات در 2000 پایگاه سلامت ارائه می شود که در هر پایگاه 5 نفر مراقب سلامت چندپیشه حضور دارند که هریک از آنها به 3 هزار نفر از مردم خدمات ارائه می دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه سه نوع اشتغال برای ماماها فراهم شده است، افزود: در سال جاری دو هزار و 160 نفر در بیمارستانها و زایشگاه ها مشغول بکار خواهند شد و حدود یک هزار ماما نیز به شبکه بهداشتی و درمانی روستاها اضافه شدند در حالی که پیش از اجرای طرح تحول، مراکز بهداشتی و درمانی روستایی پزشک یا ماما نداشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وبدا، محمد آقاجانی شب گذشته در برنامه "نبض" شبکه خبر اظهار داشت: در حال حاضر 5 هزار و 300 ماما در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی کشور در حال ارائه خدمات هستند که یک هزار نفر از آنان پس از طرح تحول سلامت و دو هزار و 200 نفر نیز در قالب مراقب سلامت جذب شده اند.

به گزارش سیب موز آقاجانی در ادامه در تشریح فعالیت شبکه بهداشت و ارائه خدمات سلامت مادران در این مراکز گفت: در اوایل دهه 60 شبکه خدمات بهداشت اولیه برای روستاییان راه اندازی شد که در حال حاضر 23 میلیون تحت پوشش خدمات این مراکز هستند و محور آن، بهورزان هستند که به صورت چند پیشه، خدمات بهداشتی را به گروه های سنی مختلف ارائه می دهند و با موفقیت هایی که در این زمینه داشتاه ایم، برخی از کشورها از الگوی ایران، اقتباس کرده اند.

معاون درمان وزارت بهداشت خلا موجود در سالیان گذشته را توسعه نیافتن الگوی خدمات بهداشتی در روستا به شهرها دانست و گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت برنامه ای برای ارائه خدمات سلامت در حاشیه شهرها، شهرهای بزرگ و همچنین شهرهای کمتر از 50 هزار نفر طراحی شد که شامل 25 میلیون نفر می باشد و خدمات در 2000 پایگاه سلامت ارائه می شود که در هر پایگاه 5 نفر مراقب سلامت چندپیشه حضور دارند که هریک از آنها به 3 هزار نفر از مردم خدمات ارائه می دهند.

آقاجانی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی به اصول علمی برای گسترش شبکه های مراقبت های اولیه سلامت، گفت: طبق تاکید سازمان بهداشت جهانی باید به مراقبت های ادغام یافته، کارشناسان چندپیشه و سطح بندی خدمات توجه کرد چراکه در طراحی شبکه، این اصول، کلیدی هستند که در روستاها و شهرها انجام شده و مراقبان سلامت در شهرها در 5 رشته پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماریها و بهداشت مادر و کودک در سطح کارشناسی به مردم ارائه خدمات می دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر تحصیلات کارشناسی مراقبان سلامت، آنها دوره آموزشی تکمیلی دیگری را نیز می گذرانند در غیر این صورت، برای ارائه 11 خدمت در پایگاه های سلامت به 11 کارشناس نیاز داریم که از نظر منابع اعتباری، نیروی انسانی و نوع خدمات شبکه بهداشتی امکان به کار گیری 11 کارشناس برای هر 3 هزار نفر، مهیا نبود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به خدمات ادغام یافته در پایگاه های سلامت اظهار داشت: ارائه خدمات توسط مراقبان سلامت در سطح یک انجام می شود و در صورت نیاز، مراجعه کننده را به سطح دو یعنی مراکز جامع خدمات سلامت و یا سطح سه که بیمارستان است، ارجاع می دهند.

آقاجانی با اشاره به وجود امکانات متفاوت درمانی در شهر و روستا، گفت: در شهرها بیمارستان وجود دارد و امکان ارجاع و زایمان در بیمارستانها وجود دارد در حالی که در روستاها چنین امکانی وجود نداشت.

وی در خصوص جدا کردن ماماها در مراکز بهداشتی از سایر مراقبان سلامت، خاطرنشان کرد: حجم خدمات بسیار گسترده است و اگر بخواهیم کارشناسان را جدا کنیم، حجم کاری بخشی از آنها خیلی زیاد و حجم کاری برخی دیگر خیلی کم می شود به عنوان نمونه تعداد و نوع خدمتی که ماماها باید انجام دهند، خیلی کم خواهد شد زیرا بخشی از جمعیت 3 هزار نفری تحت پوشش مراقبان سلامت، مردان و بخش دیگری کودکان هستند.

آقاجانی الگوی ارائه خدمات در سطح یک توسط ماماها را متناسب با منابع مالی و نیروی انسانی موجود دانست و گفت: پس از اجرای طرح تحول سلامت 4 هزار و 400 مراقب سلامت بکارگیری شده اند که دو هزار و 200 نفر از آنان، ماما هستند و اگر قرار بود با توجه به 11 خدمت ارائه شده در مراکز بهداشتی، ماماها جذب شوند، بکارگیری آنها به یک چهارم حال حاضر می رسید.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: مراقبان سلامت که کارشناس مامایی هستند همانند کارشناسان پرستاری و بهداشت، سطح اولیه ای از خدمات را ارائه می دهد و یکی از اقدامات بسیار مهم آنها، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است.

وی در ادامه گفت: اگر از یک ماما بپرسند که دوست دارید مراقب سلامت باشید یا ماما حتما شغل حرفه ای خود را انتخاب می کند اما اگر بحث، شاغل و بیکار بودن مطرح باشد، مراقب سلامت را انتخاب می کند و خوشبختانه توانستیم 2 هزار و 200 ماما را در قالب مراقب سلامت بکارگیریم زیرا فرصت بسیار مناسبی برای ماماهای بیکار ایجاد شد.

آقاجانی با بیان اینکه سطح یک خدمات، جای ارائه خدمات تخصصی نیست، افزود: نمی توانیم به ازای هر 11 خدمت مراکز سلامت 11 نفر متخصص را مستقر کنیم بلکه بیمار در صورت نیاز، به مراکز جامع خدمات سلامت و پزشک زن ارجاع داده می شود که در نهایت با تشخیص آن پزشک، به بیمارستان ارجاع داده می شود.

وی به تعریف خدمات سلامت مادران در سطح دو خدمات و مراکز جامع خدمات سلامت اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده که خدمات سلامت مادران در سطح دو و مراکز جامع خدمات سلامت ارائه شود و در شهرها به دلیل وجود بیمارستان، مادر باردار پرخطر را زیاد معطل نخواهند کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: وضعیت سزارین به عنوان یکی از شاخص های مهم بهداشتی و درمانی تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت نامناسب و آمار آن، 56 درصد نسبت به زایمان طبیعی بود که این به معنی دور شدن از سلامتی مادر و نوزاد بود اما برای اصلاح آن، با همکاری گروه ها و انجمن های مختلف، برنامه جامعی را طراحی کردیم.

وی با بیان اینکه برنامه ترویج زایمان طبیعی تنها منحصر به رایگان کردن زایمان طبیعی نبوده است، افزود: در این برنامه 9 اقدام مهم در حال انجام است که یکی از آنها توانمند سازی مادران باردار بوده و توانسته ایم 8 جلسه آموزش رایگان جهت توانمند شدن مادران باردار نسبت به زایمان طبیعی را به 140 هزار مادر باردارارائه دهیم.

آقاجانی به برگزاری 500 دوره آموزشی برای افزایش مهارتهای ارائه دهندگان خدمات مامایی یعنی ماماها ومتخصصان زنان اشاره کرد و افزود: این دوره ها در 15 مرکز ارتقای مهارت ها ارائه شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در حال گسترش بلوک های زایمانی و ایجاد ldr یا واحدهای اختصاصی زایمان هستیم که یک هزار و 770 واحد اختصاصی زایمان در حال راه اندازی است و این واحدها مکان هایی امن و راحت برای حفظ حریم و همچنین حضور همسران زنان باردار هستند و تمام امکاناتی که یک مادر از ابتدا تا زایمان نیاز دارد در واحدهای اختصاصی زایمان ارائه می شود.

وی با اشاره به اصلاح تعرفه های زایمانی در طول اجرای طرح تحول سلامت، تاکید کرد: برای نخستین بار تعرفه زایمان طبیعی را بیشتر از تعرفه سزارین وضع کردیم که این اقدام، تغییر سیاست مهم و جدی بود که در راستای سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری قرار داشت.