دولت آیین نامه اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سودبانکی را به بانک ها را ابلاغ کند

سیب موز دولت آیین نامه اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سودبانکی را به بانک ها را ابلاغ کند

سرویس اقتصادی

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،گفت: مصوبه مجلس مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه بانکی باید اجرایی شود و دولت آیین نامه اجرایی در این رابطه را باید به بانک ها ابلاغ کند.

شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 10:25

دولت آیین نامه اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سودبانکی را به بانک ها را ابلاغ کند

سیب موز: دولت آیین نامه اجرایی بخشش جرایم دیرکرد و سودبانکی را به بانک ها را ابلاغ کند