تلاش مجلس برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر و روستا در تهران

سیب موز تلاش مجلس برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر و روستا در تهران

سرویس سیاسی

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تلاش داریم انتخابات شورای شهر و روستا را در تهران به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

دوشنبه 22 شهریور 1395 ساعت 09:50

تلاش مجلس برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر و روستا در تهران

سیب موز: تلاش مجلس برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر و روستا در تهران