مهندس معکوس یازدهم سپتامبر

سیب موز مهندس معکوس یازدهم سپتامبر

سرویس سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سقوط برج های دوقلوی نیویورک در عملیات القاعده موضوعی است که باید از امروز آن را تحلیل کرد و به 15 سال پیش در سال 2001 رسید.

یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 10:16

مهندس معکوس یازدهم سپتامبر

سیب موز: مهندس معکوس یازدهم سپتامبر