افزایش هزینه های درمان در پی اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران

سیب موز افزایش هزینه های درمان در پی اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران

سرویس اجتماعی

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس با تاکید بر اینکه در اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده باید اعتبارات ویژه به این طرح اختصاص داده می شد، گفت: اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران به افزایش هزینه های درمان منجر شده است.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:51

افزایش هزینه های درمان در پی اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران

سیب موز: افزایش هزینه های درمان در پی اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران