صادرات مازاد مرغ و گوشت تولیدی نیازمند یارانه صادراتی است

سیب موز صادرات مازاد مرغ و گوشت تولیدی نیازمند یارانه صادراتی است

سرویس اقتصادی

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت:صادرات بهینه مرغ و گوشت نیازمند کاهش هزینه های تولید است،زیرا با این نرخ نمی توانیم در بازارجهانی حضور بهینه ای بعمل آوریم.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:50

صادرات مازاد مرغ و گوشت تولیدی نیازمند یارانه صادراتی است

سیب موز: صادرات مازاد مرغ و گوشت تولیدی نیازمند یارانه صادراتی است