ابهامات اساسی در قرارداد وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال/ صله بزرگی در اختیار شرکت ترکیه ای گذاشته شده است

سیب موز ابهامات اساسی در قرارداد وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال/ صله بزرگی در اختیار شرکت ترکیه ای گذاشته شده است

سرویس اقتصادی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس،با تاکید براینکه ابهامات اساسی در قرارداد وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال وجود دارد،گفت:وزارت نیرو باید در قرارداد مذکور تجدیدنظر کند و پاسخگوی ابهامات این قرارداد باشد.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:34

ابهامات اساسی در قرارداد وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال/ صله بزرگی در اختیار شرکت

سیب موز: ابهامات اساسی در قرارداد وزارت نیرو و یونیت اینترنشنال/ صله بزرگی در اختیار شرکت ترکیه ای گذاشته شده است