درخواست 4 تن از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو/ واردات دارو و نحوه صرفه جویی در منابع ارزی از محورهای تفحص

سیب موز درخواست 4 تن از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو/ واردات دارو و نحوه صرفه جویی در منابع ارزی از محورهای تفحص

سرویس اجتماعی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از درخواست 4 تن از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو خبر داد.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:21

درخواست 4 تن از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو/ واردات دارو و

سیب موز: درخواست 4 تن از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو/ واردات دارو و نحوه صرفه جویی در منابع ارزی از محورهای تفحص