استفاده از دستبندهای هوشمند اسرائیلی، لکه ننگی بر دامن سعودی ها/لزوم ورود سازمان همکاری اسلامی به پرونده حج

سیب موز استفاده از دستبندهای هوشمند اسرائیلی، لکه ننگی بر دامن سعودی ها/لزوم ورود سازمان همکاری اسلامی به پرونده حج

سرویس سیاسی

عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: به طورحتم متصل کردن دستبندهای هوشمند اسرائیلی به حجاج برای مناسک حج بدترین حالت ممکن است که سعودی ها به علت روابط استراتژیکشان با صهیونیست ها، تن به این مسئله داده اند.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:00

استفاده از دستبندهای هوشمند اسرائیلی، لکه ننگی بر دامن سعودی ها/لزوم ورود سازمان

سیب موز: استفاده از دستبندهای هوشمند اسرائیلی، لکه ننگی بر دامن سعودی ها/لزوم ورود سازمان همکاری اسلامی به پرونده حج