اقتصاد مقاومتی نمود امروزی توسعه پتروشیمی است

سیب موز اقتصاد مقاومتی نمود امروزی توسعه پتروشیمی است

سرویس اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نمود امروزی توسعه پتروشیمی است، گفت:یکی از فواید اقتصاد مقاومتی بالا بردن تاب آوری کشور در برابر تهدیدات است.

چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 19:49

اقتصاد مقاومتی نمود امروزی توسعه پتروشیمی است

سیب موز: اقتصاد مقاومتی نمود امروزی توسعه پتروشیمی است