مدیریت مناسک حج نیازمند تغییر و اصلاح است/عربستان با رویکرد سیاسی از زیر بار پرداخت حقوق جانباختگان منا فرار می کند

سیب موز مدیریت مناسک حج نیازمند تغییر و اصلاح است/عربستان با رویکرد سیاسی از زیر بار پرداخت حقوق جانباختگان منا فرار می کند

سرویس سیاسی

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: در شرایط کنونی عربستان درباره مدیریت ضعیف خود در مناسک حج به هیچ کشور و نهادی پاسخگو نیست، اما قطعا باید ساز و کاری اندیشیده شود تا سعودی ها پاسخگوی رفتار و اعمالشان در موضوع حج باشند.

جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 13:07

مدیریت مناسک حج نیازمند تغییر و اصلاح است/عربستان با رویکرد سیاسی از زیر بار پرد

سیب موز: مدیریت مناسک حج نیازمند تغییر و اصلاح است/عربستان با رویکرد سیاسی از زیر بار پرداخت حقوق جانباختگان منا فرار می کند