کاهش تورم کشور در دولت یازدهم از 42 به کمتر از 10 درصد/ باورهای معرفتی و اخلاقی ما با موسیقی قوام یافته است

سیب موز کاهش تورم کشور در دولت یازدهم از 42 به کمتر از 10 درصد/ باورهای معرفتی و اخلاقی ما با موسیقی قوام یافته است

سرویس صحن

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: برجام توانسته است حقانیت ملت شریف ایران را به اثبات برساند و اگر چالشی بر سر اجرای آن است، محصول بدعهدی های طرف مقابل است

سه شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 12:42

کاهش تورم کشور در دولت یازدهم از 42 به کمتر از 10 درصد/ باورهای معرفتی و اخلاقی

سیب موز: کاهش تورم کشور در دولت یازدهم از 42 به کمتر از 10 درصد/ باورهای معرفتی و اخلاقی ما با موسیقی قوام یافته است