استماع گزارش کمیته اقتصادی کمیسیون درباره برنامه ششم توسعه

سیب موز استماع گزارش کمیته اقتصادی کمیسیون درباره برنامه ششم توسعه

سرویس اقتصادی

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی و استماع گزارش کمیته اقتصادی این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد.

یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 17:10

استماع گزارش کمیته اقتصادی کمیسیون درباره برنامه ششم توسعه

سیب موز: استماع گزارش کمیته اقتصادی کمیسیون درباره برنامه ششم توسعه