دو قطبی سازی فرهنگی با اهداف سیاسی در مشهد/ انقلاب اسلامی ایران جهت احیای تمدن اسلامی شکل گرفت

سیب موز دو قطبی سازی فرهنگی با اهداف سیاسی در مشهد/ انقلاب اسلامی ایران جهت احیای تمدن اسلامی شکل گرفت

سرویس صحن

عضو هیات رئیسه مجلس بر لزوم بهره گیری بهینه از فرصت انتخاب مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در 2017 میلادی که فرصتی ملی با ظرفیتی جهانی است تاکید کرد.

یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 12:36

دو قطبی سازی فرهنگی با اهداف سیاسی در مشهد/ انقلاب اسلامی ایران جهت احیای تمدن ا

سیب موز: دو قطبی سازی فرهنگی با اهداف سیاسی در مشهد/ انقلاب اسلامی ایران جهت احیای تمدن اسلامی شکل گرفت