اجرای آزمایشی قانون جامع ایثارگران رضایت آنان را جلب نکرد/ درمان، شغل و معیشت دغدغه پابرجای ایثارگران

سیب موز اجرای آزمایشی قانون جامع ایثارگران رضایت آنان را جلب نکرد/ درمان، شغل و معیشت دغدغه پابرجای ایثارگران

سرویس اجتماعی

نمایندگان مردم در خانه ملت تاکید دارند که تصویب آیین نامه های مربوط به قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و دائمی شدن آن مشکلات چندین ساله این قشر را مرتفع خواهد کرد.

شنبه 6 شهریور 1395 ساعت 11:33

اجرای آزمایشی قانون جامع ایثارگران رضایت آنان را جلب نکرد/ درمان، شغل و معیشت دغ

سیب موز: اجرای آزمایشی قانون جامع ایثارگران رضایت آنان را جلب نکرد/ درمان، شغل و معیشت دغدغه پابرجای ایثارگران