دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس آغاز به کار کرد

سیب موز دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس آغاز به کار کرد

سرویس پارلمان در دیگر رسانه ها

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس فعالیت خود را آغاز کرده است.

شنبه 6 شهریور 1395 ساعت 09:37

دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس آغاز به کار کرد

سیب موز: دبیرخانه نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس آغاز به کار کرد