کمیسیون اجتماعی خصوصیات و محدودیت فعالیت مدیران دفاتر پیشخوان قضایی را مشخص می کند

سیب موز کمیسیون اجتماعی خصوصیات و محدودیت فعالیت مدیران دفاتر پیشخوان قضایی را مشخص می کند

سرویس سیاسی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی به تشریح دستورکار جلسه امروز این کمیسیون پرداخت و گفت: رؤسای دو سازمان هلال احمر و امور استخدامی کشور برای ارائه گزارش عملکرد در کمیسیون حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

سه شنبه 2 شهریور 1395 ساعت 18:50

کمیسیون اجتماعی خصوصیات و محدودیت فعالیت مدیران دفاتر پیشخوان قضایی را مشخص می ک

سیب موز: کمیسیون اجتماعی خصوصیات و محدودیت فعالیت مدیران دفاتر پیشخوان قضایی را مشخص می کند