مجازات های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان ها/ زیرساخت ها برای اجرای قانون فراهم شود

سیب موز مجازات های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان ها/ زیرساخت ها برای اجرای قانون فراهم شود

سرویس اجتماعی

نمایندگان مجلس با تاکید بر اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش تراکم زندانیان در زندان ها، تاکید کردند: باید زمینه اجرای قانون مجازات های جایگزین فراهم شود.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 11:04

مجازات های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان ها/ زیرساخت ها برای اجرای

سیب موز: مجازات های جایگزین بهترین راهکار برای کاهش تراکم زندان ها/ زیرساخت ها برای اجرای قانون فراهم شود