نظر کمیسیون شوراها در برگزاری انتخابات الکترونیکی نافذ خواهد بود/برگزاری انتخابات به 2 روش در یک محل اقدام مناسبی نیست

سیب موز نظر کمیسیون شوراها در برگزاری انتخابات الکترونیکی نافذ خواهد بود/برگزاری انتخابات به 2 روش در یک محل اقدام مناسبی نیست

سرویس سیاسی

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظر کمیسیون شوراها در برگزاری انتخابات الکترونیکی نافذ خواهد بود، گفت: برگزاری انتخابات به 2 روش در یک محل اقدام مناسبی نخواهد بود زیرا مردم به سختی می افتند.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 10:30

نظر کمیسیون شوراها در برگزاری انتخابات الکترونیکی نافذ خواهد بود/برگزاری انتخابا

سیب موز: نظر کمیسیون شوراها در برگزاری انتخابات الکترونیکی نافذ خواهد بود/برگزاری انتخابات به 2 روش در یک محل اقدام مناسبی نیست