رونمایی از دردسرهای کمک های گزاف آمریکا به رژیم صهیونیستی؛ تولد جنبش اعتراضی علیه تل آویو در آمریکا

سیب موز رونمایی از دردسرهای کمک های گزاف آمریکا به رژیم صهیونیستی؛ تولد جنبش اعتراضی علیه تل آویو در آمریکا

سرویس سیاسی

نارضایتی از کمک های گزاف آمریکا به رژیم اشغالگرقدس موضوع جدیدی نیست اما افول اقتصادی منجر به شکل گیری واکنش های اعتراضی فراگیر شده است.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 10:07

رونمایی از دردسرهای کمک های گزاف آمریکا به رژیم صهیونیستی؛ تولد جنبش اعتراضی علی

سیب موز: رونمایی از دردسرهای کمک های گزاف آمریکا به رژیم صهیونیستی؛ تولد جنبش اعتراضی علیه تل آویو در آمریکا