تشریح دلایل تاکید ایران برای دریافت اس300 با وجود پیشنهاد مسکو برای ارائه اس400/سامانه اس 300 مناسب معادلات پدافندی منطقه است

سیب موز تشریح دلایل تاکید ایران برای دریافت اس300 با وجود پیشنهاد مسکو برای ارائه اس400/سامانه اس 300 مناسب معادلات پدافندی منطقه است

سرویس سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سامانه اس 300 مناسب معادلات پدافندی منطقه است.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 10:04

تشریح دلایل تاکید ایران برای دریافت اس300 با وجود پیشنهاد مسکو برای ارائه اس400/

سیب موز: تشریح دلایل تاکید ایران برای دریافت اس300 با وجود پیشنهاد مسکو برای ارائه اس400/سامانه اس 300 مناسب معادلات پدافندی منطقه است