تداوم بدهی بیمه ها به تعطیلی بخش دولتی می انجامد/ تزریق اعتبار 8 هزار میلیاردی کمک ویژه مجلس به بیمه ها

سیب موز تداوم بدهی بیمه ها به تعطیلی بخش دولتی می انجامد/ تزریق اعتبار 8 هزار میلیاردی کمک ویژه مجلس به بیمه ها

سرویس اجتماعی

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بدهی بیمه ها به مراکز درمانی به قبح در بخش درمان شده است، گفت: ادامه این روند در کسری بودجه بیمه ها به تعطیلی بخش دولتی منجر خواهد شد.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 09:56

تداوم بدهی بیمه ها به تعطیلی بخش دولتی می انجامد/ تزریق اعتبار 8 هزار میلیاردی ک

سیب موز: تداوم بدهی بیمه ها به تعطیلی بخش دولتی می انجامد/ تزریق اعتبار 8 هزار میلیاردی کمک ویژه مجلس به بیمه ها