آمریکا مستعمره رژیم صهیونیستی / افول روابط کاخ سفید با تل آویو

سیب موز آمریکا مستعمره رژیم صهیونیستی / افول روابط کاخ سفید با تل آویو

سرویس سیاسی

نماینده فلاورجان در مجلس گفت: پس از افول اقتصادی ایالات متحده با توجه به کاهش خدمات اجتماعی نارضایتی از کمک به رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرد.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 09:03

آمریکا مستعمره رژیم صهیونیستی / افول روابط کاخ سفید با تل آویو

سیب موز: آمریکا مستعمره رژیم صهیونیستی / افول روابط کاخ سفید با تل آویو