لزوم بهره مندی بهتر از 350 کلیومتر مرزهای مشترک استان کرمانشاه/ مرزهای استان ظرفیت ایجاد اشتغال بخشی از جوانان را دارد

سیب موز لزوم بهره مندی بهتر از 350 کلیومتر مرزهای مشترک استان کرمانشاه/ مرزهای استان ظرفیت ایجاد اشتغال بخشی از جوانان را دارد

سرویس سیاسی

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از فرصت 350 کلیو متری مرزهای مشترک استان کرمانشاه استفاده بهتری شود و جوانان بیکار استان کرمانشاه به این مرزها بروند تا اشتغال یابند.

سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 12:02

لزوم بهره مندی بهتر از 350 کلیومتر مرزهای مشترک استان کرمانشاه/ مرزهای استان ظرف

سیب موز: لزوم بهره مندی بهتر از 350 کلیومتر مرزهای مشترک استان کرمانشاه/ مرزهای استان ظرفیت ایجاد اشتغال بخشی از جوانان را دارد