عکس: تیراندازی با پا توسط دختر معلول

سیب موز: تیر و کمان دختر معلول در مسابقات صحرانشینان در قرقیزستان

عکس: تیراندازی با پا توسط دختر معلول

سیب موز: عکس: تیراندازی با پا توسط دختر معلول تیر و کمان دختر معلول در مسابقات صحرانشینان در قرقیزستان