اولتیماتوم زنگنه به پتروشیمی ها؛ دستورات HSE عمدا رعایت نشود، خوراک قطع می شود

سیب موز اولتیماتوم زنگنه به پتروشیمی ها؛ دستورات HSE عمدا رعایت نشود، خوراک قطع می شود

سرویس اقتصادی

وزیر نفت در واکنش به انتشار خبری مبنی بر قطع خوراک پتروشیمی ها گفت:نحوه انتشار این خبر صحیح نبوده و اگر یک مجتمع پتروشیمی عمدا دستورات HSE ابلاغ شده رادر زمان های معقول رعایت نکند، دستور قطع خوراک را صادر می کنیم.

شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 11:38

اولتیماتوم  زنگنه به پتروشیمی ها؛ دستورات HSE عمدا رعایت نشود، خوراک قطع می شود

سیب موز: اولتیماتوم زنگنه به پتروشیمی ها؛ دستورات HSE عمدا رعایت نشود، خوراک قطع می شود