عکس: پشت صحنه گزارش زنده خبرنگار صدا و سیما

سیب موز: تصویری از مجید اخوان خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کشور ترکیه را در حین گزارش زنده مشاهده می کنید:

عکس: پشت صحنه گزارش زنده خبرنگار صدا و سیما

سیب موز: عکس: پشت صحنه گزارش زنده خبرنگار صدا و سیما پشت صحنه گزارش زنده خبرنگار صدا و سیما,مجید اخوان