محمود شکری، عضو ناظر مجلس در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

سیب موز محمود شکری، عضو ناظر مجلس در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

سرویس صحن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمود شکری را به عنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب کردند.

چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 11:46

محمود شکری، عضو ناظر مجلس در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده ش

سیب موز: محمود شکری، عضو ناظر مجلس در کارگروه اجرای ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده شد