ارتباط بین ایران و کانادا می تواند به نفع هر دو کشور باشد/ پالس های مثبت از سوی دولت کانادا برای برقراری ارتباط با ایران

سیب موز ارتباط بین ایران و کانادا می تواند به نفع هر دو کشور باشد/ پالس های مثبت از سوی دولت کانادا برای برقراری ارتباط با ایران

سرویس سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ارتباط بین دو کشور می تواند به نفع هر دو کشور باشد البته این به شرطی محقق می شود که بر اصول و منافع هر دو کشور به صورت متقابل احترام گذاره شود.

سه شنبه 12 مرداد 1395 ساعت 14:48

ارتباط بین ایران و کانادا می تواند به نفع هر دو کشور باشد/ پالس های مثبت از سوی

سیب موز: ارتباط بین ایران و کانادا می تواند به نفع هر دو کشور باشد/ پالس های مثبت از سوی دولت کانادا برای برقراری ارتباط با ایران