عملکرد دولت در کنترل تورم مثبت ارزیابی می شود/ پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه می تواند مشکل رکود را حل کند/ عملکرد دستگاه دیپلماسی در ارتباط با سایر کشورها مفید بوده است

سیب موز عملکرد دولت در کنترل تورم مثبت ارزیابی می شود/ پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه می تواند مشکل رکود را حل کند/ عملکرد دستگاه دیپلماسی در ارتباط با سایر کشورها مفید بوده است

سرویس سیاسی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در کنترل تورم و سایر بخش های اقتصادی گام های مثبتی را برداشته است.

سه شنبه 12 مرداد 1395 ساعت 14:23

عملکرد دولت در کنترل تورم مثبت ارزیابی می شود/ پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون

سیب موز: عملکرد دولت در کنترل تورم مثبت ارزیابی می شود/ پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه می تواند مشکل رکود را حل کند/ عملکرد دستگاه دیپلماسی در ارتباط با سایر کشورها مفید بوده است