آمادگی مجلس برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت/ باتصویب لایحه نظارت براجرای آن را پیگیری می کنیم

سیب موز آمادگی مجلس برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت/ باتصویب لایحه نظارت براجرای آن را پیگیری می کنیم

سرویس اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آمادگی نمایندگان برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بحث نظارت بر اجرای آن را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.

یکشنبه 10 مرداد 1395 ساعت 09:20

آمادگی مجلس برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت/ باتصویب لایحه نظارت بر

سیب موز: آمادگی مجلس برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت/ باتصویب لایحه نظارت براجرای آن را پیگیری می کنیم