گرانی نهاده های خوراکی آبزیان معضلی برای تولیدکنندگان ماهی

سیب موز گرانی نهاده های خوراکی آبزیان معضلی برای تولیدکنندگان ماهی

سرویس اقتصادی

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس با بیان اینکه گرانی نهاده های خوراکی ماهی معضلی برای پروش دهندگان ماهی است، گفت: تعیین نرخ رقابتی برای ماهی های پرورشی ایرانی با ارزانی نهاده های خوراکی ماهی امکان پذیر است.

یکشنبه 10 مرداد 1395 ساعت 08:34

گرانی  نهاده های خوراکی  آبزیان معضلی برای تولیدکنندگان ماهی

سیب موز: گرانی نهاده های خوراکی آبزیان معضلی برای تولیدکنندگان ماهی